RSS Feed

October, 2017

  1. Прозорец към облеклото в древна Русия – история и факти

    October 23, 2017 by admin

    Облеклото в древна Русия е било време на модата и нестабилен феномен, нещо, което е сега в ерата на интернет технологиите, няма да бъде оценено.

    Женско облекло в Древна Русия

    Някои елементи от гардероба в Древна Русия, все още могат да се видят в музея. Нека надникнем в тях: (more…)